Opće Sigurnosne mjere opreza za korištenje motornih pila:

Razumijevanjem osnovnih funkcija i namjenske uporabe motorne pile možete smanjiti ili potpuno ukloniti mogućnost iznenadnih povratnih trzaja ili drugih neočekivanih reakcija. Također ćete biti u mogućnosti produžiti radni vijek i opseg primjena pile i njezinih reznih nastavaka.

1. Prije uporabe motorne pile pozorno pročitajte proizvođačeve upute za rad i sigurnosne napomene.

2. Motornom pilom ne radite kada ste umorni te ako ste konzumirali lijekove, alkohol ili druge opijate.

3. Koristite zaštitnu obuću, usko prianjajuću odjeću, zaštitne rukavice te odgovarajuću zaštitu za oči, uši i glavu.

4. Prilikom rezanja pilu držite čvrsto objema rukama tako da prstima obuhvatite obje njene ručke. Desnom rukom uhvatite stražnju ručku (gas), a lijevom prednju ručku, čak i ako ste ljevak. Čvrstim držanjem lakše ćete održati kontrolu nad pilom u slučaju povratnog trzaja ili druge neočekivane reakcije. Neka ručke uvijek budu suhe, čiste i bez slojeva smjese ulja i goriva kako bi se izbjeglo izkliznuće te olakšalo upravljanje pilom.

5. Motorne pile konstruirane su za uporabu pri punoj brzini. Tijekom rezanja održavajte gas na maksimumu kako biste maksimizirali produktivnost i smanjili umor postižući sigurniji rad.

6. Prilikom rezanja stojte blago postrance, izvan ravnine lanca i vodilice kako biste smanjili rizik od ozlijede u slučaju gubitka kontrole nad pilom.

7. Motornu pilu nosite tako da je motor zaustavljen, vodilica i lanac okrenuti prema natrag, a prigušivač usmjeren od tijela. Prilikom transporta motorne pile uvijek koristite odgovarajuću navlaku za vodilicu.

8. Nemojte posezati previsoko ni rezati iznad visine ramena. Vrlo je teško kontrolirati pilu u neobičnim položajima.

9. Ne koristite motornu pilu dok se nalazite na drvetu ili ljestvama, osim ako niste izričito obučeni i opremljeni za takav rad. Postoji opasnost od gubitka ravnoteže uslijed sila koje djeluju na pilu prilikom rezanja ili kretanja rezanog materijala.

10. Za neke vrste rezanja potrebna je posebna obuka i vještina. Upamtite, dobra je procjena najvažnija. Ako ste u dvojbi, obratite se stručnjaku.

11. Da biste izbjegli opasnost od povratnog trzaja, nema li na području u kojem režete nekakvih zapreka. Ne dopustite da vrh vodilice dođe u dodir s trupcem, granom ili bilo kojom drugom zaprekom dok radite s pilom. Ne režite u blizini metalnih ili žičanih ograda te na područjima s razbacanom žicom ili otpadcima žice.

12. Nemojte početi rezati drveće dok radno područje nije rašćišćeno, dok nemate sigurno uporište i dok ne isplanirate put za uzmak od pada drveta.14. Budite osobito pažljivi prilikom rezanja malog grmlja i mladica drveća jer tanki materijal mogu biti zahvaćeni u lanac i odbačeni prema vama ili vas mogu povući i izbaciti iz ravnoteže.

15. Prilikom rezanja napetih grana ili mladica drveća očekujte povratni zamah kako ne biste pretrpjeli udarac granom ili pilom kada se grana otpusti.

16. Ne dopustite drugim osobama zadržavanje u blizini motorne pile prilikom pokretanja pile ili rezanja njome. Neka promatrači i životinje budu izvan radnog područja.

17. Dok motor radi, neka vam svi djelovi tijela budu podalje od lanca za rezanje.

18. Ne radite neispravnom ili nepravilno namještenom motornom pilom te pilom koja nije u potpunosti sastavljena. Uvjerite se da se lanac zaustavlja otpuštanjem okidača gasa. Ako niste sigurni u mehaničko stanje pile, obratite se ovlaštenom serviseru.

19. Poštujte proizvođačeve upute za oštrenje i održavanje motorne pile. Oštrenje lanca za rezanje odvija se u dva koraka: oštrenje zubi i prilagodba graničnika gubine. U slučaju dvojbe obratite se ovlaštenom serviseru za savjet ili popravak.

20. Koristite samo rezervne vodilice i lance koje je preporučio proizvođač ili istovrsne dijelove. Vodilice i lanac ne utječu samo na radnu izvedbu, nego i na sigurnost od povratnog trzaja.

21. Održavajte ispravnu napetost lanca. Olabavljani lanac može pasti s vodilice i ozlijediti rukovatelja.

22. Sve bi servise na motornoj pili, osim stavki spomenutih u uputama za održavanje namijenjenih vlasniku, trebale izvoditi osobe osposobljene za servis motornih pila. Nepravilnim održavanjem pila se može oštetiti i predstavljati opasnost za zdravlje rukovatelja. Primjerice, ako se za uklanjanje zamašnjaka ili za pridržavanje zamašnjaka prilikom uklanjanja spojke koriste neodgovarajući alati, može doći do oštećenja konstrukcije zamašnjaka, a time i njegovog loma.

23. Budite oprezni prilikom rukovanja gorivom. Motornu pilu odmaknite najmanje 3 metra od mjesta ulijevanja goriva prije pokretanja motora. Ne pušite prilikom ulijevanja goriva u pilu. Motorne pile koje za rad koriste benzin koristite samo u prostorima s dobrim prozračivanjem.

DOBRI SAVJETI O LANCU:

1. Motorna pila namijenjena je samo sječi drveta. Ne koristite je za rezanje drugih metarijala i nikada ne dopustite da dođe u dodir s kamenom ili prljavštinom tijekom rada. Upamtite, lanac na motornoj pili kreće se brzinom većom od 80 km/h. Dođe li samo jednu sekundu u dodir s kamenom ili tlom, na svaki će zub utjecati i do deset puta veća sila.

2. Nikada ne režite tupim lancem. Lanac je konstruiran tako da, kada je oštar, sam zacijeca drvo u dubinu te mu je za učinkovito piljenje dovoljan tek blagi pritisak. Tupi lanac rezanjem stvara finu piljevinu, što je siguran znak da je na njemu je potrebno izvršiti radove održavanja.

3. Da biste maksimizirali radni vijek vodilice i lanca, održavajte pravilnu napetost lanca i koristite mazivo visoke kakvoće.

4. Ako ne raspolažete potrebnim vještinama i obukom za slučaj povratnog trzaja, koristite samo lance s niskim povratnim trzajem.